STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / CRACOW ART WEEK KRAKERS 2021
Cracow Art Week KRAKERS 2021

Cracow Art Week KRAKERS 2021

W 2021 roku mija 10 lat od czasu pierwszej edycji KRAKERS-a – wtedy jeszcze w formule weekendowej. Przez ostatnią dekadę setki artystów, galerzystów, krytyków, kuratorów, animatorów, managerów i wolontariuszy pracowało rok w rok nad kolejnymi edycjami projektu – wydarzenia, którego zasięg konsekwentnie się powiększał, wykraczając poza granice miasta. Przez ten czas Krakers stał się znanym w środowisku artystycznym wydarzeniem.

Motyw przewodni jubileuszowej edycji krakowskiego tygodnia sztuki stanowi tym razem przewrotne hasło (NO) HOPE. Temat Krakersa wyłonił się w naturalny sposób jako odpowiedź na otaczającą nas sytuację pandemiczną.

W wydarzenie zaangażowane są zarówno galerie z wieloletnią tradycją, jak i efemeryczne project roomy, w tym także Wioski Świata – Park Edukacji Globalnej.  W dniach 13 – 20.06.2021 na terenie Wiosek Świata będzie można obejrzeć wystawę rzeźby:  COŚ POSTAWIŁO NAM GRANICE, w której biorą udział artyści wizualni: Edyta Gał, Gabriela Iwan, Wojciech Kuszaj, Martyna Makola, Dawid Niedużak, Kaja Pilch.

Artyści na temat swojej wystawy piszą: Świat nigdy nie był jednolity: wiedzą o tym historycy, socjolodzy i artyści. Wiedzą o tym lekarze, politycy, misjonarze i szewcy. Wiedzą o tym wszyscy: świat jest różny. Było różnie zarówno przed, jak w trakcie, i tak samo rożnie będzie. Na mapach widzimy bezpiecznie wyspy i stabilną gospodarkę. Te same mapy pokazują miejsca konfliktów, gdzie dostęp do środków medycznych jest nieprzyzwoitym przywilejem. Bywają tu miejsca, gdzie ktoś przed snem patrzy w niebo, a ktoś inny aż i tylko w sufit. Jest to świat, w którym człowiek szuka człowieka, i nie widzi go wcale, pomimo przeludnienia. Jest to świat wielu różnych problemów.

„Coś postawiło nam granice” nie jest w pełni określone. Granice są tutaj ruchome i dostrajają się do nowego stanu rzeczy. Temat, którego podjęli się twórcy, oscyluje wokół różnic i podobieństw społecznych w kontekście zjawiska pandemii. Wystawa krąży po orbicie świata zorganizowanego na nowo, a wciąż nieporównywalnego. Składa się z szeregu obiektów przestrzennych, które z samej swojej natury nie są ani jednoznaczne, ani oczywiste. Tylko podróż dookoła daje szansę na ich pełne rozpoznanie. Nie dają one jednak żadnej konkretnej odpowiedzi. Nie pozwalają na unitarność postrzegania i, co więcej, skazują na względność, gdy rzeczywistość wokół określa granice. Ta granica może wynikać zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz. Granicę można stawiać i przekraczać. Granica organizuje naszą przestrzeń komfortu. Każdy człowiek i każda cywilizacja mają przecież skrajnie różne i odmienne granice komfortu.

Artyści, których prace można obejrzeć w Parku Edukacyjnym, również nie są jednolici. Rozumieją i widzą różnie. Operują innymi środkami wyrazu, inną nieco treścią i formą zupełnie do siebie niepodobną. W tym wszystkim jednak, artyści mają wspólny cel. Tak jak my wszyscy tutaj. Wydarzenie ma na celu promocję i wsparcie projektów edukacyjnych w krajach misyjnych.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.cracowartweek.pl/program/ oraz w mediach społecznościowych: www.facebook.com/cracowartweek i www.instagram.com/cracowartweek

„Wystawa  organizowana w ramach Cracow Art Week KRAKERS 2021”