STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / UNIWERSYTET PRZEZ KONTYNENTY. CZAS NA PODSUMOWANIE PILOTAŻOWYCH WARSZTATÓW. 
Uniwersytet przez kontynenty.  Czas na podsumowanie pilotażowych warsztatów. 

Uniwersytet przez kontynenty. Czas na podsumowanie pilotażowych warsztatów. 

 

W czasie od kwietnia do czerwca zrealizowaliśmy 25 warsztatów dedykowanych studentom krakowskich uczelni. 

Ich uczestnicy dowiedzieli się czym jest edukacja globalna i dlaczego jest ona tak potrzebna.  Dokładnie przyglądaliśmy się, w zależności od wybranego tematu warsztatowego, zagadnieniom praw dziecka w krajach Globalnego Południa, dostępu do edukacji lub zastanawialiśmy się, kim są dzieci ulicy i jakie są sposoby pomagania im. 

Uczyliśmy krytycznego myślenia, znajdowania rozwiązań, a przede wszystkim dostrzegania innych perspektyw. Dzięki warsztatom uczestnicy mogli oprócz kultury i zwyczajów poznać warunki życia i problemy innych społeczności, co mamy nadzieję przyczyni się do przełamywania stereotypów i bezpośredniego zaangażowania w działania na rzecz pomocy rozwojowej oraz zwiększenia świadomości na temat obustronnych korzyści płynących z udzielania pomocy. 

Teraz przychodzi czas podsumowań i poprawek, żeby warsztaty dla grup studentów mogły na stałe zostać włączone  w naszą ofertę. Scenariusze warsztatów zostaną również opublikowane na naszej stronie. Pracujemy także nad organizacją konferencji podsumowującej projekt i promującej Edukację Globalną, która odbędzie się jesienią, podczas Tygodnia Edukacji Globalnej.