Wystawa fotograficzna Polska pomoc 2012-2015 w Wioskach Świata.

 
Wystawa fotograficzna Polska pomoc 2012-2015 w Wioskach Świata.
 

Uprzejmie zapraszamy na wystawę przedstawiającą fotografie dokumentujące realizację wybranych projektów Polskiej Pomocy, programu współpracy rozwojowej finansowanego przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

25 września 2017 roku wystawa Polska pomoc 2012-2015 dotarła do Wiosek Świata – Parku Edukacji Globalnej. Wcześniej wystawę można było oglądać w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich w Warszawie.

Prezentowane na wystawie zdjęcia ilustrują realizację projektów dofinansowanych przez MSZ w latach 2012 – 2015 w ramach czterech konkursów dotacyjnych: Polska pomoc rozwojowa, Polska pomoc humanitarna, Edukacja globalna, Wolontariat polska pomoc.

Cel polskiej współpracy rozwojowej to tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju krajów rozwijających się, zwłaszcza przez promocję i wzmacnianie demokracji, przestrzeganie praw człowieka oraz wsparcie budowy nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych. Istotnym elementem polskiej współpracy rozwojowej są także działania redukujące ubóstwo, poprawiające stan zdrowia ludności oraz podnoszące poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców krajów rozwijających się. Polska Pomoc obejmuje także działania humanitarne skierowane do ludności, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych lub klęsk żywiołowych.

Wystawę będzie można oglądać w Wioskach Świata – Parku Edukacji Globalnej do końca sezonu 2017 roku.

Podobne wpisy