About us

Villages of the World

 

poprThe Park of Global Education – Villages of the World is a remarkable place that will transport you to distant corners
of our globe.

See more

Global Education

educationWhy is the world a global village? What connects us with the inhabitants of the distant corners of the world?

See more

Multimedia

Grupy zorganizowane

Zapraszamy do udziału w warsztatach tematycznych dostosowanych do wieku uczestników oraz interaktywnego zwiedzania wszystkich wiosek.

Zwiedzanie indywidualne
Zapraszamy do interaktywnego zwiedzania wiosek oraz uczestnictwa w weekendowych warsztatach rodzinnych.
Oferta dla szkół
Proponujemy warsztaty i zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli.
Oferta dla firm
Udostępniamy Wioski Świata do organizacji imprez firmowych, pikników i festynów.
Imprezy okolicznościowe
Umożliwiamy organizację urodzin, pikników rodzinnych i sesji zdjęciowych.