About us

Wioski świata

peruonas

Multimedia

Edukacja globalna

Dlaczego świat jest globalną wioską? Co łączy nas z mieszkańcami odległych zakątków świata?
Zobacz więcej

Nasze pubilkacje

Warsztaty w Parku Edukacji Rozwojowej

Park edukacji rozwojowej

Spot Park Edukacji Globalnej – Salezjański Wolontariat Misyjny “Młodzi Światu”

Spot Park Edukacji Globalnej – Salezjański Wolontariat Misyjny “Młodzi Światu”

Grupy zorganizowane

Zapraszamy do udziału w warsztatach tematycznych dostosowanych do wieku uczestników oraz interaktywnego zwiedzania wszystkich wiosek.

Zwiedzanie indywidualne

Zapraszamy do interaktywnego zwiedzania wiosek oraz uczestnictwa w weekendowych warsztatach rodzinnych.

Oferta dla szkół

Proponujemy warsztaty i zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli.

Oferta dla firm

Udostępniamy Wioski Świata do organizacji imprez firmowych, pikników i festynów.

Imprezy okolicznościowe

Umożliwiamy organizację urodzin, pikników rodzinnych i sesji zdjęciowych.