Edukacja Globalna

Czym jest Edukacja Globalna?

Współczesny świat rozwija się bardzo szybko, jest przy tym coraz mniejszy i coraz bardziej skomplikowany. Telekomunikacja, migracje, handel, stosunki międzynarodowe sprawiają, że mieszkańcy różnych części świata są mocno ze sobą powiązani. Aby lepiej zrozumieć zależności oraz problemy z tego wynikające konieczne jest podjęcie edukacji globalnej, zwanej również edukacją rozwojową. Czym zatem ona jest? Definicji jest wiele, tą najczęściej przytaczaną jest jednak definicja Centrum Północ Południe przy Radzie Europy:

Edukacja globalna jest to edukacja, która otwiera ludziom oczy i umysły na świat oraz uświadamia o konieczności podejmowania działań na rzecz dążenia do większej sprawiedliwości, równości i zagwarantowania respektowania praw człowieka dla wszystkich.

Edukacja rozwojowa to proces nabywania wiadomości dotyczących problemów w krajach rozwijających się oraz umiejętności pozwalających na redukcję tych problemów. Umożliwia bardziej świadome i sprawiedliwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Edukacja rozwojowa opiera się na trzech filarach:

  • wiedzy na temat złożoności otaczającego nas świata,
  • umiejętnościach, polegających na wnikliwym i krytycznym postrzeganiu rzeczywistości,
  • postawach wspierających sprawiedliwy i zrównoważony rozwój.

 

Celami edukacji rozwojowej są:

  • likwidacja ubóstwa
  • zapobieganie konfliktom oraz promowanie pokoju
  • poszanowanie praw człowieka
  • współpraca społeczeństw lokalnych z gospodarkami globalnymi
  • rozwój stosunków społecznych i szacunek dla innych kultur
  • dialog między Północą a Południem
  • dążenie do zrównoważonego rozwoju

 

W oparciu o takie wartości, jak: poszanowanie życia, sprawiedliwość, wolność, współpraca i szacunek, edukacja rozwojowa pozwala uświadomić sobie własną rolę i odpowiedzialność w świecie globalnych przeobrażeń. Umożliwia zrozumienie zależności między naszym codziennym życiem a życiem ludzi z innych krajów, a także podejmowanie działań, wspierających rozwój na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się.

Wioski Świata - Park Edukacji Globalnej, jako nowoczesne narzędzie edukacji rozwojowej świetnie wpisuje się w te założenia. Jego celem jest przekazywanie wiedzy i podnoszenie świadomości na temat różnorodności kulturowej, problemów globalnych, współzależności, jakie występują między krajami Północy i Południa. Mapa świata wraz z wioskami reprezentującymi poszczególne regiony, ścieżki i warsztaty edukacyjne stanowią razem kompleksowy program edukacji międzykulturowej i rozwojowej. Poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod edukacji nieformalnej: interakcję, praktyczne działanie i zabawę możesz nie tylko poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności, ale też lepiej zrozumieć życie innych ludzi.