STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / UNIWERSYTET PRZEZ KONTYNENTY…. SZKOLIMY SIĘ I DZIAŁAMY DLA WAS!
Uniwersytet przez kontynenty…. Szkolimy się i działamy dla Was!

Uniwersytet przez kontynenty…. Szkolimy się i działamy dla Was!

Aktualnie realizujemy projekt „Uniwersytet przez kontynenty. Program edukacyjny dla studentów w Wioskach Świata – Parku Edukacji Globalnej”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Prowadzone przez nas działania projektowe mają na celu przekazanie w przystępny sposób treści z zakresu edukacji globalnej oraz upowszechnienie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju wśród studentów kierunków pedagogicznych i kierunków społecznych. Świadomość globalnych zależności winna być częścią wykształcenia absolwentów, którzy jako świadomi i zaangażowani społecznie obywatele pomogą minimalizować globalne problemy. Ponadto wiedza o krajach Globalnego Południa winna być częścią wykształcenia przyszłych nauczycieli, którzy będą realizować treści z zakresu edukacji globalnej w szkołach i będą mieć wpływ na kształtowane postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz inspirowanie młodego pokolenia do podejmowana działań i angażowania się w sprawy związane z wartościami, takimi jak: sprawiedliwość społeczna i klimatyczna, pokój, prawa człowieka, solidarność, odpowiedzialność (globalna) oraz zrównoważony rozwój planety.

W ramach tegorocznych działań przeprowadzone zostało jednodniowe szkolenie (2 grudnia) dla trenerów Edukacji Globalnej. W szkoleniu udział wzięły osoby mające za sobą doświadczenie pracy wolontaryjnej w krajach Globalnego Południa oraz w prowadzeniu zajęć w Wioskach Świata – Parku Edukacji Globalnej.

Szkolenie składało się z dwóch bloków: teoretycznego i praktycznego. Przeprowadzone zostało przez koordynatora projektu oraz zewnętrznego trenera. Podczas szkolenia uczestnicy pozyskali wiedzę na temat technik i metod skutecznej współpracy ze studentami, sposobu pisania konspektów warsztatów oraz tworzenia sylabusów. Ponadto trenerzy mieli okazję sprawdzenia siebie podczas studium przypadku, poznania specyfiki pracy ze studentami oraz poznania elementów metodyki i dydaktyki nauczania w szkolnictwie wyższy, co przyczyni się do efektywnego tworzenia konspektów i pracy ze studentami podczas prowadzenia warsztatów edukacyjnych na terenie Wiosek Świata.

Po przeprowadzeniu szkolenia trenerzy Edukacji Globalnej spotkali się wraz z koordynatorem projektu (9 grudnia) w celu dokonania wyboru tematów konspektów oraz doboru odpowiednich technik i metod pracy warsztatowej.

Głównymi adresatami projektu są studenci kierunków pedagogicznych, kierunków społecznych oraz kierunków ze specjalizacją nauczycielską. Kluczem doboru tematów były więc kierunki studiów uczestników projektu, ich zainteresowania oraz problemy i wyzwania jakie stawia przed sobą edukacji globalna. Wybrane zostały trzy tematy warsztatów edukacyjnych, powstał scenariusz ścieżki edukacyjno-ekologicznej oraz powstał projekt sposobu poszerzenia programu interaktywnego zwiedzania Wiosek Świata, tak by spełniał kryteria poziomu szkolnictwa wyższego.

Warsztaty edukacyjne będą łączyć w sobie aspekt problemowy oraz praktyczny. W ramach warsztatów wybrany temat będzie przedstawiony przy użyciu aktywizacyjnych metod edukacji nieformalnej takich jak gry, zabawy, symulacje i dyskusje. Dzięki takiej formie uczestnicy będą mogli poznać kulturę, zwyczaje, warunki życia i problemy innych społeczności a także przyczynić się do bezpośredniego i krytycznego myślenia w działaniach na rzecz pomocy rozwojowej. Z kolei ścieżka edukacyjno-ekologiczna, która będzie miała na celu wsparcie edukacji formalnej w zakresie ochrony klimatu. Zostanie opracowana tak, by służyć nie tylko uczestnikom projektu ale również uczniom, nauczycielom i rodzinom z dziećmi, którzy korzystają z oferty Wiosek Świata.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Zapraszamy grupy studentów!