Moje nigeryjskie wakacje

Przedstawienie sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci w wieku przedszkolnym w Afryce,  na przykładzie półkolonii wakacyjnych w Nigerii.

Do przedszkola marsz! Historia Ani, która poszła do boliwijskiego przedszkola.

Przedstawienie roli wolontariusza w działalności ośrodków wychowawczych, na przykładzie domu dziecka w Tupizie.

Dzieci – żołnierze – kaci czy ofiary?

Celem zajęć jest poznanie historii konfliktu w Sudanie Południowym oraz  roli organizacji pozarządowych w procesie resocjalizacji i pomocy w powrocie do życia społecznego dzieci - żołnierzy.

Co z tą deltą? Czyli o wydobyciu ropy naftowej w Nigerii.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z sytuacją społeczno – ekonomiczną w Nigerii, w kontekście kryzysu naftowego.

Co skrywa serce Amazonii?

Celem zajęć jest ukazanie charakteru pracy wolontariuszy w San Lorenzo, w Peru oraz przybliżenie życia mieszkańców dżungli amazońskiej.

Huston we have a problem! Czyli kilka słów o szoku kulturowym.

Uczestnicy stają przed wyzwaniem pracy w odmiennej - bo afrykańskiej - rzeczywistości. Szok? Kulturowy!

O pewnej rodzinie z Sierra Leone

Celem zajęć jest przedstawienie i porównanie warunków życia mieszkańców Afryki, na przykładzie życia w Sierra Leone w formie grupowej zabawy.

W cztery strony świata

Scenariusz zajęć pozwala uczniom wyruszyć w podróż w kilka stron świata - poznać życie codzienne w górach, dżungli czy na pustyni. Gdzie będą i dlaczego? Przekonają się sami.

Poznajmy przyjaciół z Sudanu Południowego

Zajęcia dotyczą historii, tradycji oraz życia codziennego Sudanu Południowego - kraju, który powstał w 2011 roku.