Prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego

Prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego

Na podstawie art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka z 1981 roku:

Artykuł 31

1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.
2. Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.

Cele:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z pojęciem prawa dziecka do wypoczynku i czasu wolnego. Uczestnicy zdają sobie sprawę z tego, jak wykorzystują czas każdego dnia i ile z niego przeznaczają na rekreację, sport i zabawę. Ponadto dowiedzą się, jak wygląda plan dnia młodego Ghańczyka, a jak mieszkańca domu dziecka w tym kraju. Dzięki temu będą potrafili przedstawić znaczenie czasu wolnego. Uczestnicy, wykorzystując swoją wiedzę, wyobraźnię i kreatywne myślenie, nauczą się tworzyć kampanię reklamową.

Metody pracy:

burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, prezentacja, kampania reklamowa, plakat

Materiały:

konwencja o prawach dziecka, markery, karty flipchartowe, kartki A4, kolorowe kartki, nożyczki, kleje, taśmy, kredki, pisaki

Przebieg zajęć:

1.Wprowadzenie. „Czas na naukę”

Prowadzący prosi uczestników o stworzenie własnego planu dnia, uwzględniając czas na naukę, szkołę, pracę, pomoc w domu, sprzątanie, ale także zabawę i czas wolny. Każdy uczestnik pracuje samodzielnie.

2.Praca w grupach

Następnie prowadzący dzieli uczestników na 6 grup po 5 osób. Każda z nich ma wyobrazić sobie niewielką wioskę w Ghanie (Sereso), w której żyje mały Ghańczyk. Codziennie musi chodzić 1,5 km po wodę, a kolejne 2 km do szkoły. Popołudniami pomaga rodzicom na polu i opiekuje się rodzeństwem, z którym ma też trochę czasu na zabawę. Wieczory natomiast spędza na nauce. Grupy mają tym razem stworzyć plan dnia tego Ghańczyka.

Po skończonej pracy, uczestnicy w grupach mają zastanowić się i spisać różnice pomiędzy ich planem dnia, a planem stworzonym dla Ghańczyka.

Każda grupa prezentuje rezultat pozostałym uczestnikom.

3. Ghana

Prowadzący ocenia pomysły grup i przedstawia im ośrodek dla chłopców ulicy w Ghanie (Don Bosco Boys Home), którego życie codzienne mieszkańców – mimo, że w niedużym miasteczku Ghany – jest całkiem podobne do życia polskich dzieci. Mieszka w nim 30 chłopców w różnym wieku, a ich plan dnia uwzględnia szkołę, naukę, pracę w ogrodzie, sprzątanie, pranie, ale także zajęcia sportowe i weekendowe rozrywki. Prowadzący stara się wyjaśnić kontekst kulturowy, porównując wszystkie trzy plany dnia.

4. „Czas na przerwę”

Prowadzący pyta uczestników, czy chcieliby zrobić przerwę. Zakładając, że są chętni, przerywa zajęcia na 10 minut, zostawiając w sali różne rekwizyty: włączona jest muzyka, na stole leżą książki, skakanki, piłki do siatkówki, karty do gry, z których mogą korzystać.

Po przerwie, prowadzący zadaje pytania uczestnikom: Dlaczego chcieli przerwę? Jakie miała dla nich znaczenie? Co w tym czasie robili i dlaczego? Czy na pewno dobrze wykorzystali ten czas?

Następnie prowadzący pyta uczestników, dlaczego dziecko potrzebuje/ma prawo do czasu wolnego.

5. Kampania reklamowa

W grupach z poprzedniego ćwiczenia, uczestnicy mają stworzyć kampanię reklamową o prawie dzieci do czasu wolnego i odpoczynku. Do dyspozycji mają różne materiały, które rozdaje im prowadzący. Przedstawia im także regulamin kampanii: musi być hasło, czytelny rysunek i logo kampanii. Uczestnicy mają także zastanowić się, gdzie mogliby przeprowadzić tego typu kampanię reklamową.

6. Podsumowanie ćwiczenia. Zakończenie

Po skończonej pracy, grupy prezentują pozostałym uczestnikom swoje plakaty i pomysły na kampanię. Prowadzący podsumowuje ćwiczenie. Na koniec prowadzący wywiesza na ścianie artykuł 31 Konwencji o Prawach Dziecka, tłumacząc jego znaczenie.

Powiązane Materiały