Wartość edukacji

Wartość edukacji

Cele: 

podniesienie wśród uczniów świadomości dotyczącej trudności w dostępie do edukacji dzieci w krajach rozwijających się, w szczególności w Ameryce Południowej.

Metody: 

prezentacja multimedialna, praca grupowa, dyskusja, wykład, praca manualna

Środki: 

zdjęcia szkół, informacje o szkolnictwie krajów Globalnego Południa, kartki, długopisy, kredki

Przebieg zajęć:

1.Wprowadzenie

Przywitanie i zapoznanie uczestników z tematem zajęć.

2. Szkoła tu, szkoła tam

Na początek uczniowie otrzymują kartki, na których napiszą (lub narysują) co powinni mieć i co muszą robić, aby móc chodzić do szkoły. Następnie nauczyciel pokazuje zdjęcia szkół z Ameryki Południowej i pyta, czego mogą potrzebować dzieci z innego kontynentu, aby móc się uczyć.

3. Porozmawiajmy

Nauczyciel omawiając zagadnienie z uczniami, może poruszyć takie kwestie jak odpłatność edukacji, szanowanie materiałów i pomocy naukowych (zeszyty, książki), ubranie dzieci (ubranie, mundurki).

4. Porównajmy

Tym razem prowadzący pokazuje uczniom zdjęcia z Ameryki Południowej, Afryki i Europy. Jednocześnie omawia ich wygląd, sposób funkcjonowania oraz pyta uczniów jakie zauważają różnice i podobieństwa pomiędzy edukacją na trzech kontynentach.

5. Podsumowanie

Nauczyciel wskazuje na przyczyny i przejawy trudnego dostępu do edukacji w krajach Globalnego Południa. Pomaga także zrozumieć uczniom, jak oni sami, wedle swoich możliwości, mogą wesprzeć najbardziej potrzebujących.

Powiązane Materiały