Moje nigeryjskie wakacje

Przedstawienie sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci w wieku przedszkolnym w Afryce,  na przykładzie półkolonii wakacyjnych w Nigerii.

Do przedszkola marsz! Historia Ani, która poszła do boliwijskiego przedszkola.

Przedstawienie roli wolontariusza w działalności ośrodków wychowawczych, na przykładzie domu dziecka w Tupizie.

W cztery strony świata

Scenariusz zajęć pozwala uczniom wyruszyć w podróż w kilka stron świata - poznać życie codzienne w górach, dżungli czy na pustyni. Gdzie będą i dlaczego? Przekonają się sami.

Poznajmy przyjaciół z Sudanu Południowego

Zajęcia dotyczą historii, tradycji oraz życia codziennego Sudanu Południowego - kraju, który powstał w 2011 roku.

Misjonarz w domu dziecka w Boliwii

Zajęcia dotyczą działalności misyjnej i wychowawczej w Ameryce Południowej, w oparciu o historię podopiecznej jednego z domów dziecka w Boliwii.

Czy wszyscy mają prawo do..?

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami człowieka oraz uświadomienie, że prawa te nie zawsze są respektowane. Przykładem wykorzystanym w czasie zajęć jest sytuacja w Indiach.

Wielka wyprawa do Afryki

 Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy uczniów na temat różnorodności kulturowej, klimatycznej oraz problemów w krajach Afryki.

Wolontariat? Co to takiego?

Zajęcia mają pomóc uczestnikom w zrozumieniu pojęć: wolontariusz i wolontariat.

Stereotypy źródłem uprzedzeń, czyli co nas łączy a co nas dzieli?

Celem zajęć jest ukazanie uczestnikom ogromu funkcjonujących na co dzień, często krzywdzących stereotypów na przykładzie Afryki - wskazanie cech wspólnych i różnic w kontraście z Europą.