STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / UNIWERSYTET PRZEZ KONTYNENTY… ROZPOCZĘLIŚMY DZIAŁANIA W RAMACH II MODUŁU PROJEKTU!
Uniwersytet przez kontynenty… Rozpoczęliśmy działania w ramach II modułu projektu!

Uniwersytet przez kontynenty… Rozpoczęliśmy działania w ramach II modułu projektu!

Z dniem 31 grudnia zakończyliśmy I moduł projektu „Uniwersytet przez kontynenty. Program edukacyjny dla studentów w Wioskach Świata – Parku Edukacji Globalnej” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu Edukacja globalna 2023. W ostatnim czasie otrzymaliśmy akceptację naszego sprawozdania a więc… działamy dla Was dalej!

W ramach II modułu projektu zostaną przygotowane trzy konspekty warsztatów edukacyjnych dedykowane studentom:

1. Realia życia dzieci ulicy na przykładzie Peru

2. Edukacja dla każdego?

3. Kiedy przestaje się być dzieckiem? O prawach dziecka…

Nad konspektami pracują trenerzy Edukacji Globalnej, którzy wybierając temat warsztatów i dobierając metody kierowali się nie tylko aspektem teoretyczno-problemowym ale również praktycznym. W ramach warsztatów wybrany temat będzie przedstawiony przy użyciu aktywizacyjnych metod edukacji nieformalnej takich jak gry, burza mózgów, studium przypadku, symulacje i dyskusje.

 

Każdy z konspektów warsztatów edukacyjnych będzie miał właściwy tylko sobie multimedialny materiał edukacyjno-dydaktyczny wspierający proces kształcenia. Powstaną trzy multimedialne materiały edukacyjne, które będą odgrywać ważną rolę w efektywnym przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych. Każdy multimedialny materiał edukacyjny będzie zawierał studium przypadku, wywiady, krótki reportaż z kraju Globalnej Południa. Przeprowadzony zostanie cykl pilotażowych warsztatów dla studentów zakończony ewaluacją zajęć, która posłuży przygotowaniu ostatecznej oferty dla studentów. Oferta zostanie włączona do stałej oferty Wiosek Świata. Następnie konspekty warsztatów zostaną opublikowane na stronie wioskiswiata.org.

Zapraszamy grupy studentów kierunków pedagogicznych i społecznych do udziału w projekcie! Udział w projekcie jest bezpłatny!

W module I postał także projekt ścieżki edukacyjno-ekologicznej wykorzystujący  infrastrukturę Wiosek Świata. W nowym sezonie uczestnik podróży dookoła świata będzie mógł wejść do każdej wioski, obejrzeć eksponaty, zapoznać się z tablicami informacyjnymi i przy okazji samodzielnie odkrywać elementy świata przyrody. Poprzez postawienie elementów ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wzmocniona zostanie percepcja większości wiosek. Ekologiczne przystanki zachęcą uczestników do ciągłego uczenia się i poznawania. Ścieżka edukacyjna to 4 przystanki – elementy małej infrastruktury łączące elementy zabawy i edukacji:

1. Hotele dla owadów – mające zapewnić schronienie, miejsce do gniazdowania i hibernacji różnym gatunkom bezkręgowców. Hotele będą miały na celu uświadomienie odwiedzającym Wioski Świata znaczenie występowania owadów dla prawidłowego działania ekosystemu. Staną się próbą odpowiedzi na pytanie dlaczego owady zapylające są tak ważne w życiu człowieka oraz istnieniu naszej planety?

2. Karmniki i budki lęgowe dla ptaków, to innymi słowy zastępcze miejsca rozrodcze zastępujące im naturalne miejsca gniazdowe, w którym mogą wychowywać swoje pisklęta. Z kolei karmniki dla ptaków wspierają populację lokalną ptaków, zwłaszcza w okresie zimowym, gdzie ciężko im znaleźć pożywienie. Dodatkowo gwarantują ochronę i możliwość tworzenia gniazd w bezpiecznym miejscu, co umożliwi ich poprawę jakości życia. Dokarmianie ptaków pomaga wykorzystać resztki – np. rożnych ziaren, ponadto jest świetnym sposobem na wprowadzenie dzieci w środowisko przyrodnicze i uczy ich ochrony przyrody oraz szacunku do zwierząt.

3. Eko-memory – gra poświęcona otaczającej nas przyrodzie, która polega na odnajdywaniu i łączeniu tych samych obrazków. Można zagrać w nią z grupą rówieśników lub rodziną. Gra łączy zabawę z wiedzą o przyrodzie i ekologii.

4. Rury deszczowe, nawiązujące do kija deszczowego z Ameryki Południowej. Dzieci za sprawą urządzenia i tablicy informacyjnej, która znajdzie się obok będą mogły zapoznać się i zrozumieć obieg wody w przyrodzie.

Za prawą ścieżki edukacyjno-ekologicznej odwiedzający Wioski Świata zdobędą wiedzę na temat przyrody, ekosystemów, zrównoważonego rozwoju oraz sposobów ochrony środowiska. Każdy przystanek ścieżki wzbogacony zostanie o tablicę edukacyjną.

Podsumowaniem projektu oraz wzmocnieniem jego rezultatów będzie konferencja naukowa. Konferencja odbędzie się w ramach ogólnoświatowego Tygodnia Edukacji Globalnej (listopad 2024).

O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco. Śledźcie nas mediach społecznościowych!

Dodatkowe informacje można uzyskać: