STRONA GŁÓWNA / Regulamin

Wioski Świata – Park Edukacji Globalnej to kompleks edukacyjno-rekreacyjny, zorganizowany na terenie prywatnym i świadczący usługi edukacyjno-rekreacyjne w zakresie aktualnej oferty edukacyjnej.

 • Podstawą wejścia na teren Parku jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
 • Ceny biletów są zgodne z obowiązującym cennikiem usług Wiosek Świata.
 • Ostatnie wejście na teren Parku możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem.
 • Park można zwiedzać indywidualnie lub w grupach, w wyznaczonych dniach i godzinach.
 • Grupa zorganizowana przebywa na terenie Parku z przewodnikiem.
 • Na terenie Parku można się poruszać jedynie po wyznaczonych ścieżkach i mostach.
 • Podczas przebywania na terenie Parku należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz obsługi.
 • Za szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież odpowiadają opiekunowie.
 • Za rzeczy pozostawione na terenie Parku obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 • Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie Parku jedynie pod opieką pełnoletniego opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
 • Osoby wchodzące na teren Parku akceptują fakt, iż wejście na teren Parku jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem zgody na ich fotografowanie, nagrywanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku oraz osób pozostających pod ich opieką, a następnie wykorzystywanie tych materiałów do celów promocyjnych Wiosek Świata.
 • W przypadku złych warunków pogodowych zwiedzanie może być odwołane lub Park może zostać zamknięty.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 • Osoby łamiące Regulamin Parku mogą być w każdej chwili poproszone o opuszczenie Parku.

Na terenie Parku zakazuje się:

 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
 • palenia papierosów
 • wprowadzania zwierząt
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów
 • zaśmiecania obiektu
 • wprowadzania pojazdów jednośladowych
 • zabrania się wejścia do Parku osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

Zakup biletu wstępu oznacza akceptację powyższego Regulaminu.