STRONA GŁÓWNA / O nas
O nas

Wioski Świata – Park Edukacji Globalnej to pierwszy w Polsce, innowacyjny projekt, stworzony z myślą o wszechstronnej edukacji międzykulturowej dzieci i młodzieży.

Na obszarze obejmującym prawie 3 ha, wokół wielkoformatowej mapy świata, można zobaczyć wioskę afrykańską, papuaski dom na palach, jurtę mongolską, igloo, indiańskie tipi oraz peruwiańską chatę, czyli miejsca, których mieszkańcy znaleźli się na marginesie życia społecznego. Interaktywne zwiedzanie oraz bogaty program warsztatów edukacyjnych pozwalają w sposób innowacyjny poznawać kulturę, codzienność oraz problemy najbardziej potrzebujących mieszkańców świata. W każdej z wiosek umieszczono oryginalne eksponaty, fotografie oraz rękodzieła z krajów Globalnego Południa (m.in.: strój do tańca tinku, strój cholity, mundurki szkolne, papuaskie spódniczki z trawy i bambusa, mongolski dell, obuwie, kij deszczowy, charango, figurka unity, bukłaki, poduszka masajska, oware i in.).

Misją Wiosek Świata jest przekazywanie wiedzy i podnoszenie świadomości na temat różnorodności kulturowej i problemów globalnych występujących na świecie: dostępu do edukacji, ubóstwa, praw człowieka, migracji oraz poznanie wzajemnych zależności istniejących pomiędzy różnymi częściami świata.

Wioski Świata proponują warsztaty i zwiedzanie dla grup szkolnych oraz indywidualnych zwiedzających, a także program warsztatów rodzinnych. Oprócz bogatej oferty warsztatów edukacyjnych i artystycznych, wiedzę wzbogacają wystawy fotografii i pokazy filmów oraz eksponaty i wyroby rękodzielnicze. Z kolei znajdująca się na środku wielkoformatowa mapa świata, która ukazuje zróżnicowanie w rozwoju społeczno-ekonomicznym między poszczególnymi kontynentami i krajami pozwala zwiedzającym dostrzec otaczającą ich rzeczywistość, zarówno w lokalnym jak i globalnym wymiarze.

Park Edukacji Globalnej jest prowadzony przez Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu. SWM od ponad 20 lat wspiera w swoich działaniach mieszkańców krajów najbardziej potrzebujących. Działalność opiera się na realizacji projektów pomocowych realizowanych łącznie w 43 państwach. Działania prowadzone przez SWM zaowocowały otwarciem wielu szkół, szpitali oraz powstaniem infrastruktury służącej najbardziej potrzebującym. Zebrane doświadczenie oraz zauważalne duże zainteresowanie prezentacją efektów odbytych misji zapoczątkowały, wraz z budową w 2007 roku wioski afrykańskiej wzorowanej na wiosce z Ghany, uruchomienie jedynego w Polsce programu edukacji globalnej. Program edukacji globalnej stał się jednym z głównych obszarów działań prowadzonych przez SWM.