O pewnej rodzinie z Sierra Leone

O pewnej rodzinie z Sierra Leone

Przedstawienie zagadnienia:

Sierra Leone to kraj leżący w Afryce Zachodniej, który zamieszkuje 6 milionów mieszkańców.  Przez 11 lat kraj borykał się z krwawą wojną, po której skutki są wciąż widoczne. Sierra Leone jest bogate w złoża rud żelaza, srebra i złota, a do tego może cieszyć się jednymi z najpiękniejszych plaż na zachodnim wybrzeżu Afryki. Jednak możliwości nie są wykorzystane a kraj, z różnych powodów, należy do najsłabiej rozwiniętych na całym świecie – w 2013 roku sklasyfikowano go na 177. miejscu spośród 186 krajów. W Sierra Leone żyje około 20 plemion, które stanowią 90% populacji. Najważniejsze z nich to Temne na północy i Mende w centrum i na południu. Resztę mieszkańców stanowią Kreole, Azjaci i potomkowie angielskich kolonizatorów. Ponad połowa populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Językiem oficjalnym państwa jest angielski, gdyż jest to była kolonia brytyjska, jednak głównym językiem użytkowym jest język krio – język potomków wyzwolonych z byłych brytyjskich kolonii niewolników. Na całym obszarze Sierra Leone występuje wysokie zagrożenie malarią, cholerą i wieloma chorobami przewodu pokarmowego, a wciąż jest duży problem z dostępem do opieki zdrowotnej oraz z przemieszczaniem się na dużych przestrzeniach.

Cel zajęć:

Przedstawienie i porównanie warunków życia mieszkańców Afryki, na przykładzie życia w Sierra Leone.

Metody:

praca w grupie, praca z tekstem, zabawy ruchowe, wcielanie się w role, dyskusja

Środki:

karty zadań (załącznik 1), odznaczenia (załącznik 2), kartki, markery, tablica, flipchart

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie

Nauczyciel przedstawia uczniom państwo Sierra Leone, które znajduje się w Afryce Zachodniej. Podaje kilka szczegółów na temat tego kraju oraz (jeśli to możliwe) wskazuje jego położenie na mapie świata. Wspomina również o trwającej do niedawna w tym kraju wojnie oraz o epidemii niebezpiecznego wirusa Ebola, z którym zmagali się mieszkańcy.

  1. Jak żyć?

Prowadzący dzieli uczniów na pięć grup i wyjaśnia, że wezmą udział w grze, która pozwoli im przenieść się do rzeczywistości mieszkańców pewnej wsi w Sierra Leone, która ze względu na wojnę i brak środków, boryka się z brakiem podstawowej infrastruktury. By lepiej zrozumieć ich problemy i wyzwania życia codziennego, grupy rozwiążą pięć zadań, od których wykonania zależeć będzie ocena końcowa (liczy się czas, kreatywność, zaangażowanie).

W sali należy uprzednio rozmieścić w różnych miejscach zadania (załącznik 1), a każdej z grup dać markery, długopisy i kartki. Na wykonanie jednego zadania jest 5 do 7 minut. Po tym czasie grupy przechodzą do kolejnego stanowiska.

Proponowane odpowiedzi:

PORANNA HERBATA – przynieść wodę ze studni, przygotować drewno i rozpalić ogień na palenisku, zagotować wodę (ok. 1 godziny).

CZAS WOLNY – gra w berka, taniec, śpiew, układanie kształtów z kamyków i patyków.

ZADANIE DOMOWE – zostać dłużej w szkole i skorzystać ze słownika, szukać w notatkach, zapytać osoby dorosłe (ok. 1 godziny).

LISTA ZAKUPÓW – masło (małe opakowania, jednorazowe), miód (słoik w misce z wodą), kurczak (mały, natychmiast do spożycia), proszek (małe opakowania, żeby nie dostała się wilgoć).

ZRÓB TO SAM – kartoniki po soczkach (torba, plecak), opony (zabawki, buty), olej palmowy i skóra bananów (mydło domowe), butelka / baniak, drut, korki (zabawka samochód).

Na zakończenie zadania nauczyciel prosi uczniów o wnioski końcowe. Można stworzyć tabelę porównawczą podobieństw i różnic życia codziennego pomiędzy Sierra Leone i Polską.

  1. Po nitce do kłębka

Podczas prezentacji zadań, prowadzący ocenia wykonanie przyznając jedną(lub więcej) z oznak (załącznik 2) za każde z nich. Po całej prezentacji i wręczeniu znaczków, nauczyciel pyta, kim jest osoba (wiek, zawód, miejsce zamieszkania, kraj), której mogą dotyczyć zebrane przez nich cechy.

Po wysłuchaniu odpowiedzi wyjaśnia, że podane określenia dotyczą osoby wolontariusza, który wyjeżdża do różnych części świata, by pomagać jako lekarz, nauczyciel, budowniczy czy katecheta. Również w Sierra Leone pracują wolontariusze i misjonarze, starając się pomóc mieszkańcom tego kraju.

  1. Podsumowanie

Uczniowie, w ramach podsumowania, mają za zadanie zastanowić się nad tym, jakie umiejętności powinien posiadać wolontariusz, by pomóc w sytuacjach, z którymi zmierzyły się grupy, rozwiązując zadania.

Załączniki:

KLASY 4-6 SP SIERRA LEONE ZAŁĄCZNIK 1

KLASY 4-6 SP SIERRA LEONE ZAŁĄCZNIK 2

Powiązane Materiały