Moje nigeryjskie wakacje

Moje nigeryjskie wakacje

Przedstawienie zagadnienia:

Nigeria jest najludniejszym państwem w Afryce, który boryka się z wieloma problemami dotyczącymi opieki zdrowotnej, edukacji czy poziomu życia. Aż 32% ludności to analfabeci, a zaledwie 29% populacji posiada wykształcenie podstawowe. Tylko połowa mieszkańców Nigerii ma dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych. Kraj zamieszkuje ponad 250 grup etnicznych. W Ibadanie, drugim co do wielkości mieście, pracują misjonarze i wolontariusze salezjańscy, którzy prowadzą Centrum Młodzieżowe Don Bosco, gdzie w czasie wakacji organizowane są półkolonie wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Lokalni animatorzy oraz wolontariusze organizują uczestnikom różnorodne zajęcia sportowe, gry i zabawy, prowadzą zajęcia edukacyjne z różnych przedmiotów, a także tzw. „talent development” podczas których majsterkują, uczą się robić buty, gotują i grają na instrumentach. Prowadzone przez nich działania mają na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie umiejętności, podnoszenie poziomu edukacji oraz świadomości, by lepiej radzili sobie oni w dorosłym życiu, byli w stanie utrzymać siebie i swoje rodziny, mieli szerszą wiedzę o świecie, perspektywy na przyszłość, a także pogłębiali swoją wiarę.

Cel zajęć:

Przedstawienie sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci w wieku przedszkolnym w Afryce,  na przykładzie półkolonii wakacyjnych w Nigerii.

Metody:

dyskusja, praca w grupach, taniec, pantomima, praca plastyczna i manualna, pogadanka, układanka, zabawa ruchowa, ćwiczenia plastyczne

Środki:

plakat (załącznik 1), puzzle (załącznik 2), woreczki lub książki, kolorowanki (załącznik 3), kredki, zdjęcia instrumentów (załącznik 4), muzyka (załącznik 5), kubki piankowe, taśma klejąca, papier samoprzylepny, ziarenka (groch, zboże, piasek, drobne kamyczki) puste pojemniki, sznurek z koralikami

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie – Wolontariusz kto to taki?

Prowadzący czyta na głos poniższe zdania. Zadaniem dzieci jest uzupełnienie na głos brakującego słowa w definicji wolontariusza:

Wolontariusz to osoba, która nie otrzymując pieniędzy za swoją pracę, ………….(pomaga) innym.

Wolontariusze pracują z chorymi w …………….. (szpitalach), pomagają dzieciom w nauce w ……………….(szkołach), opiekują się dziećmi, które nie mają rodziców, pracując w ………………. (domach dziecka). Wolontariusz misyjny to wolontariusz, który wyjeżdża do dalekich…………….. (krajów), by tam pomagać i mówić o Panu Bogu.

  1. Afrykańskie wakacje

Prowadzący pokazuje dzieciom plakat (załącznik 1) zapraszający na obóz wakacyjny w Ibadanie. Wyjaśnia, że ich rówieśnicy często spędzają wakacje w domach, pomagając rodzicom lub idąc do pracy. Alternatywą są miesięczne obozy wakacyjne, prowadzone przez misjonarzy i wolontariuszy w Ibadanie, Nigerii. Zdjęcia na plakacie przedstawiają animatorów oraz wolontariuszy w czasie prowadzenia zajęć i gier. Dzieci są również zaproszone do tego, by wziąć udział w typowym wakacyjnym dniu ich kolegów z Nigerii.

  1. Aktywnie od samego rana

Nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy. Każda z nich dostaje pociętą na kilka części fotografię (załącznik 2). Po ułożeniu „puzzli” uczniowie wyjaśniają, co przedstawia zdjęcie. Po zaprezentowaniu poszczególnych fotografii, prowadzący zaprasza do zadania (należy zachować sugerowaną kolejność).

Zdjęcie GIMNASTYKA PORANNA

Komentarz:

Rozpoczyna się dzień na obozie wakacyjnym w Nigerii. By mieć dużo energii od samego rana, wszystkie dzieci i młodzież wykonują proste ćwiczenia gimnastyczne, potem wspólna modlitwa i można ruszać do klas!

Ćwiczenie: zawody z woreczkami

W Nigerii często można spotkać dzieci noszące swoje książki czy zeszyty na głowach lub ołówki wetknięte we włosy – poćwiczmy i my!

Każde dziecko otrzymuje książkę, zeszyt lub woreczek gimnastyczny, który kładzie na głowie. Zadaniem podopiecznych jest wykonywać ćwiczenia gimnastyczne według instrukcji nauczyciela, uważając by przedmioty nie spadły z głów (krążenie ramionami, przysiady, bieg w miejscu, kręcenie bioderkami, podskoki)

Zdjęcie NAUKA

Komentarz:

Wybiła 9:00 więc czas na naukę! Mimo że są wakacje, wolontariusze prowadzą zajęcia z różnych przedmiotów (język angielski, matematyka, religia i etyka), by dzieci były gotowe na nowy rok szkolny.

Ćwiczenie:

W ramach zajęć z plastyki, podopieczni poznają zwierzęta żyjące w Nigerii. Prowadzący losowo rozdaje dzieciom kolorowanki według grup, na które zostały wcześniej podzielone (załącznik 3). Zadaniem uczniów jest zamalowanie pól z kółkami, a następnie przedstawienie ich w formie kalamburów pozostałym drużynom.

Zdjęcie TALENT DEVELOPMENT (rozwijanie talentów i umiejętności)

Komentarz:

Ważnym elementem półkolonii jest rozwijanie talentów i umiejętności. Dzieci uczą się robić buty, szyją, gotują, majsterkują, by móc wykorzystać w przyszłości zdobyte doświadczenie i dostać godną pracę. Ponadto mieszkańcy Nigerii są bardzo muzykalni, lubią tańczyć i śpiewać, a gra na instrumentach jest kolejną dziedziną, której chętnie się uczą.

Ćwiczenie:

Nauczyciel pokazuje dzieciom fotografie afrykańskich instrumentów takich jak: bębny, flety, shekere, grzechotki itp. (załącznik 4). Zadanie polega na własnoręcznym wykonaniu własnego instrumentu muzycznego.

Propozycja 1:

Materiały: kubki piankowe (2 szt. dla każdego dziecka), taśma klejąca, papier samoprzylepny, ziarenka (groch, zboże, piasek, drobne kamyczki).

Wykonanie: do jednego z kubków wsypuje się ziarno, drugi kubek należy przyłożyć w formie wieczka i skleić szeroką taśmą klejącą. Grzechotki można ozdobić według uznania pisakami lub papierem samoprzylepnym.

Propozycja 2:

Materiały: puste pudełeczko lub okrągły pojemnik, koraliki na sznureczku, patyk.

Wykonanie: pudełko należy luźno obwiązać sznureczkiem, uderzając koralikami lub patykiem o pojemnik instrument wydaje dźwięk.

Zdjęcie TAŃCE I ZABAWY

 Komentarz:

W Nigerii przy każdej okazji dzieci i dorośli tańczą i śpiewają. Niejednokrotnie w czasie przerw pomiędzy lekcjami czy zabawami, kiedy tylko w głośnikach słychać muzykę, wszyscy zaczynają ruszać się w jej rytm – ci młodsi i starsi też.

Ćwiczenie:

Na podstawie piosenki „Mama alota” (załącznik 5; https://www.youtube.com/watch?v=2whGdN859fE) dzieci wykonują taniec, powtarzając choreografię z filmu lub, wykorzystując wykonane instrumenty, grają w rytm podkładu muzycznego.

  1. Podsumowanie

Dzień obozu dobiegł końca i dzieci rozchodzą się do swoich domów, a po czterech tygodniach dzieci wracają do szkoły, a wolontariusze do swojego kraju.

 

Pytania:

Od czego rozpoczyna się dzień na obozie wakacyjnym?

Czy pamiętacie jakie zwierzęta mieszkają w Afryce?

Jak nazywają się instrumenty afrykańskie?

Załączniki:

PRZEDSZKOLE NIGERIA ZAŁĄCZNIK 1

PRZEDSZKOLE NIGERIA ZAŁĄCZNIK 2 – GIMNASTYKA

PRZEDSZKOLE NIGERIA ZAŁĄCZNIK 2 – NAUKA

PRZEDSZKOLE NIGERIA ZAŁĄCZNIK 2 – TALENT DEVELOPMENT

PRZEDSZKOLE NIGERIA ZAŁĄCZNIK 2 – TAŃCE

PRZEDSZKOLE NIGERIA ZAŁĄCZNIK 3

PRZEDSZKOLE NIGERIA ZAŁĄCZNIK 4

PRZEDSZKOLE NIGERIA ZAŁĄCZNIK 5

Powiązane Materiały